BLOG

Blog: lopend nieuws over de petitie-actie
voor een Árpád Weiszpad in het Weizigtpark

DFC-trainer Árpád Weisz 1939In deze rubriek wordt, zo lang als nodig is, het nieuws bijgehouden over plannen in Dordrecht om de fameuze, joodse DFC-trainer Árpád Weisz op een andere manier te herdenken, nu het DFC-bestuur de plaquette voor hem uit de kantine heeft weggehaald. Het laatste nieuws staat steeds bovenaan.


Petitie-actie: arpadweiszpad.petities.nl


Gemeente krijgt 609 handtekeningen voor Árpád Weiszpad in Dordrecht
DFC-trainer Árpád Weisz 19399 juli: Burgemeester Wouter Kolff, wethouder Piet Sleeking en de raadsleden David Schalken en Kitty Kruger nemen dinsdag 13 juli om kwart voor twee voor of in het stadhuis de honderden handtekeningen in ontvangst die de petitieactie voor een Árpád Weiszpad in het Weizigtpark de afgelopen maanden heeft opgeleverd. Tot nog toe hebben 609 mensen deze petitie ondertekend, via de website ‘Arpadweiszpad.nl’. De handtekeningen worden overhandigd door DFC-archivaris Arie Heijstek, mede-initiatiefnemer Hans Berrevoets en voorzitter Arij Boogerman van de Dordtse werkgroep Stolpersteine. Dit aanbieden is eerder uitgesteld vanwege de coronacrisis.
        In de petitie wordt ervoor gepleit om in het Weizigtpark, waar vroeger het sportterrein van DFC lag, het pad dat aan de buitenkant ervan ligt te vernoemen naar de voormalige en vermoorde, joodse DFC-trainer Árpád Weisz. Een informatiebord met zogenoemde QR-code zou bezoekers kunnen bijpraten over de betekenis van Weisz voor het internationale voetbal en Dordrecht.
        Elders op deze website zijn twee achtergrondverhalen over (het gezin van) Weisz te lezen (de nummers 180 en 181). Daarnaast is eerder dit jaar in een blog bijgehouden over hoe en door wie op de petitieactie is gereageerd.


Groei stagneert
4 juni:  De stand van zaken: vandaag staan er 607 handtekening genoteerd op de website 'Petitie.nl'. Een week geleden, op 27 mei, waren het er zeshonderd. Overduidelijk stagneert de groei.


DFC ClubgebouwHernieuwde oproep van Heijstek
27 mei: Arie Heijstek, de initiator van de plaquette van DFC voor Arpád Weisz, heeft gisteravond laat een hernieuwde oproep gedaan, in de Facebookgroep ‘Joodse Geschiedenis in Nederland’, om de petitie te tekenen. “We hebben handtekeningen nodig!”, meldde hij.
Bij zijn boodschap drukte hij de column af van Kees Thies uit AD/De Dordtenaar van 27 april. Thies schreef daarin over het belang van de petitie. Heijstek zelf attendeerde via Facebook afgelopen 9 mei ook al op de petitieactie.
Er zijn er intussen inderdaad enkele handtekeningen bijgekomen. Gisteravond om 22.45 uur waren het er 595, vandaag om 17.08 uur precies 600. Maar de grote groei is er merkbaar uit.


Gemeente krijgt weldra
(bijna 600) handtekeningen

DFC Clubgebouw20 mei: De initiatiefnemers van de petitie-actie voor een Arpád Weisz-pad in het Weizigtpark, Hans Berrevoets en Kees Weltevrede, gaan binnenkort de oogst overhandigen aan het gemeentebestuur. Dat doen zij samen met Arie Heijstek, de oud-DFC-voorzitter die in 2015 ervoor zorgde dat er een plaquette voor Weisz kwam te hangen in de DFC-kantine. Volgens Weltevrede wordt overwogen om de verzamelde handtekeningen aan bieden tijdens een middagraadsvergadering.
        Weltevrede wil persoonlijk nog iets meer zien te bereiken dan alleen het wandelpad dat Weisz in de herinnering houdt. “Persoonlijk”, zegt hij, “denk ik dat er ook informatieborden moeten worden geplaatst bij de speeltuin Sevenoaks. Want niemand weet eigenlijk waar dat naar verwijst, namelijk naar de geweldige hulp die Dordrecht vlak na de oorlog heeft gekregen van die Engelse gemeente. Je zou ook een bord bij het Charlotte van Praag-pad kunnen plaatsen.”
        Hij gaat dit vermelden in het praatje dat hij zal houden bij de overhandiging van de petitie. Maar de oud-docent geschiedenis zal dan ook toelichten waarom hij die informatieborden er graag ziet komen. “Het park wordt gebruikt door de inwoners van Oud- en Nieuw Krispijn. Dus die borden zijn een mooie gelegenheid om op een niet-belerende manier meer historische kennis bij te brengen en verankeren in het gemeenschappelijke geheugen.”
        Zelf is Weltevrede een regelmatig gebruiker van het het park. Hij woont er vlakbij en komt er wekelijks. “Al is het maar tijdens mijn ‘ommetje’ of op weg naar het centrum van Dordrecht.”
        In de afgelopen dagen is er slechts schamele groei te zien geweest in het aantal handtekeningen. Waarschijnlijk komt dit doordat er geen (landelijke) publiciteit meer over de petitie-actie is. Vandaag, 20 mei, waren er 584 handtekeningen binnen. Een terugblik op de afgelopen dagen laat zien hoe langzaam de toename verloopt, soms maar met een enkele handtekening per dag of géén: 13/5 (577), 14/5 (579), 15/5 (580), 17/5 (582), 18/5 (583) en 19/5 (584).


DFC ClubgebouwOud zeer bij DFC-bestuur
11 mei: De correspondentie tussen het DFC-bestuur en oud-voorzitter Arie Heijstek over de kwestie-Weisz is opgedoken. Uit de e-mails blijkt dat er enig oud zeer speelt. Een kleine reconstructie.
        Op 22 maart om 17.44 uur legt huidig voorzitter Anne Evers aan Heijstek uit waarom de plaquette voor Árpád Weisz uit de kantine is verdwenen. Hij schrijft: “De plaquette zal een plaatsje krijgen in de bestuurskamer. Wij vinden dit een betere plek dan in de kantine. Daar hangt nu een elftalfoto van ons eerste elftal.”
        Vervolgens legt Evers uit waarom het bestuur Heijstek (de initiatiefnemer van de plaquette) hierover niet heeft ingelicht: “Wij zagen geen reden om u hiervan op de hoogte te brengen, o.a. doordat het toenmalig bestuur, waarvan U voorzitter was, ook niet op de hoogte is gebracht van het plaatsen van de plaquette.”
        Oud zeer dus, onderhuidse wrevel.

Flauw
Heijstek reageert diezelfde dag nog, om 19.19 uur.
        Hij schrijft: “De reden om mij niet op de hoogte brengen is natuurlijk heel flauw. Ik was pas sinds begin juli 2015 in functie, maar het werk rond de plaquette was al maanden eerder begonnen. Op 23 juli 2015 werd de plaquette door Dick de Jong opgehangen in de kantine. Op 30 juli 2015 is in de bestuursvergadering heel duidelijk gesproken over de onthulling op 1 augustus 2015. Gelukkig zijn daar notulen van (zie bijlage). Geef voortaan een betere reden op!”
        Daarna haald een verbolgen Heijstek, zoals bekend, de plaquette weg uit het clubgebouw. Hij wil een waardiger plek voor dit gedenkteken dan de bestuurskamer.


BethlehempleinStilte op petitie.nl
10 mei ’s avonds: De petitie-actie trekt nog slechts af en toe belangstelling. De aandacht ervoor slijt. Dat blijkt uit de cijfers van het aantal handtekeningen van het afgelopen weekeinde. Op diverse tijdstippen is dit aantal genoteerd.
        Op donderdag 6 mei was er nog een kleine groei – van 539 om 09.25 uur naar 546 om 17.45 uur, en naar 547 om 22.42 uur. Zaterdag 8 mei om 22.21 uur was de stand: 558. De volgende dag, zondag de 9de mei, bleek om 22.58 uur dat er welgeteld één handtekening was bijgekomen: 559.
        Maandagochtend steeg het aantal naar 562, maar maandagmiddag 10 mei kwam alles tot stilstand: 562 om 15.27 uur en 562 om 22.23 uur.


Petitie-actie nu ook op Facebook
9 mei: In de Facebookgroep ‘Joodse Geschiedenis in Nederland’ (4350 leden) zijn vandaag twee korte berichten verschenen van oud-DFC-voorzitter Arie Heijstek. Daarin vertelt hij enerzijds wie Árpád Weisz was: een trainer van DFC die met vrouw en kinderen is vermoord in Auschwitz. Hij verwijst voor meer informatie over hen naar de website van de Dordtse werkgroep Stolpersteine en naar een reportage op www.nos.nl. Anderzijds noemt hij de petitie-actie voor een toekomstig Árpád-Weiszpad in Dordrecht.
        In het andere bericht komen in tekst en beeld de vier struikelstenen aan de orde die in 2018 voor de familie Weisz zijn geplaatst op het Bethlehemplein. En rept Heijstek andermaal van de petitie-actie.


Heijstek bij Via CulturaHeijstek bij ‘Via Cultura’
7 mei: Oud-DFC-voorzitter Arie Heijstek praat vanochtend tussen 9 en 10 uur over Árpád Weisz in ‘Via Cultura’, een livestream-praatprogramma, dat via Facebook is te volgen. Hij komt aan het woord ‘in’ minuut 43, tijdens het laatste interview (zie foto). ‘Via Cultura’ wordt opgenomen in de zogeheten ‘Sity Youniversity’ (het vroegere ‘Dordtyart’) aan de Maasstraat 11 in Dordrecht. Gespreksleider is Gertjan Kleinpaste.

De video van de uitzending is te zien via deze link:
facebook.com/1550627674/videos/10225341565396710/


Aanwas stokt
5 mei: Mogelijk door het late uitzendtijdstip van Studio Sport gisteravond is er vandaag nauwelijks groei in het aantal handtekeningen merkbaar. Veel tv-kijkers waren kennelijk al afgehaakt en hebben daardoor niets meegekregen van de kwestie-Weisz en de petitie-actie. Een onstuimige groei is zodoende uitgebleven. Met een slakkengang kruipen de cijfers omhoog − van 512 om 23.20 uur gisteravond naar 515 om 06.59 uur hedenochtend, 520 om 19.46 uur, 531 om 18.12 uur en ten slotte 537 om 22.02 uur.


Uitzending verplaatst
4 mei ’s avonds Arie Heijstek krijgt van de NOS te horen dat de uitzending van Studio Sport is verplaatst naar later op de avond, naar 23.30 uur, nog steeds op NPO1. “Het is niet anders”, reageert hij. Een kleine troost voor de belangstellenden is misschien dat het item al de hele dag te zien op www.nos.nl, zie de afdeling sport.


Weisz NOSAchtergrondverhaal op website NOS
4 mei: Voorafgaand aan de uitzending van Studio Sport om 18.45 uur op NPO1 vanavond, heeft de NOS vanochtend over de kwestie-Árpád Weisz op haar website een achtergrondverhaal geplaatst, zie: https://nos.nl/artikel/2379345-opdat-ze-toptrainer-weisz-1896-1944-bij-dfc-maar-nooit-zullen-vergeten
        In het artikel wordt de carrière van Weisz geschetst, maar ook beschreven hoe hij op de vlucht voor het fascistisch regime van dictator Mussolini in Dordrecht belandde.
        En dan komt de uit de DFC-kantine weggehaalde herdenkingsplaquette voor Weisz ter sprake. Oud-DFC-voorzitter Arie Heijstek, die ontdekte dat de gedenkplaat ineens was verplaatst naar de bestuurskamer, komt aan het woord, net zoals vanavond in de uitzending. Hij kan er met zijn hoofd niet bij dat de plaquette is verdwenen. Zoiets “hoort te hangen op een plek waar iedereen het kan zien”, vindt hij.
        De voorzitter van DFC, oud-profvoetballer Anne Evers, wilde tegenover de NOS, niet veel kwijt over de affaire. “We hebben de plaquette niet verwijderd, maar verplaatst van de kantine naar de bestuurskamer, omdat we dat een geschiktere plek vinden”, liet Evers weten, “zonder verder commentaar te willen geven”.
        Terughangen in de kantine is voor Heijstek een gepasseerd station. “Dan had dat al eerder moeten gebeuren. Het moet een openbare plek zijn, het stadhuis of een museum. Een mooie plek in Dordrecht waar iedereen hem kan zien, zodat Árpád Weisz niet wordt vergeten.” Wat die de nieuwe plek moet worden, is nog onbeslist.
        De petitie-actie voor het Weisz-pad wordt kort genoemd in het artikel, dat om 09.19 uur is geplaatst. Om 11.15 uur waren er 494 handtekeningen binnen. Het maakt nieuwsgierig: wordt dit aantal straks door de uitzending omhooggestuwd?


Ad 4 mei 2021Kans op Arpad-pad ‘is groot’
4 mei: Verslaggever Albert Sok heeft het afgetast: de kans is groot dat er in het Weizigtpark een pad komt voor Árpád Weisz. Want: “Meerdere Dordtse gemeenteraadsleden hebben een petitie daarover ondertekend en ook wethouder Piet Sleeking is enhousiast”, meldt Sok vandaag in AD/De Dordtenaar.


Geen pad, maar een laantje
3 mei: Een nagekomen bericht: vrijdag 30 april blijkt Arij Boogerman, de voorzitter van de werkgroep Stolpersteine, geïnterviewd te zijn in Via Cultura, een programma van RTV Dordrecht. Hij maakte dit zelf pas vandaag bekend. Boogerman sprak over de kwestie-Arpád Weisz, die “de gemoederen nogal bezighoudt”. Hij gaf de programmamakers het telefoonnummer van oud-DFC-voorzitter Arie Heijstek, die ook uitgenodigd gaat worden voor een gesprek.
        Boogerman vertelde dat het bestuur van FC Dordrecht heeft aangeboden om de plaquette die is verdwenen uit de DFC-kantine, in de kantine van FC Dordrecht op te hangen. FC Dordrecht is immers voortgekomen uit DFC, is daar de redenering. De plaquette is nu in bezit van Heijstek, die haar uit boosheid weghaalde zodra hij vernam hoe achteloos het DFC-bestuur de plaquette heeft verwijderd. Heijstek moet nu bepalen of hij het gedenkteken wil afstaan aan FC Dordrecht.
        De werkgroep Stolpersteine richt zich voorlopig op “een duidelijk herkenbaar herinneringsteken” voor Weisz in het Weizigtpark. Daarvoor loopt nu de petitie-actie, die vandaag om 15.26 uur al 468 handtekeningen telde. Maar Boogerman heeft zelf liever dat in dat park geen Arpád Weisz-pad komt, maar een Arpád Weisz-laantje, omdat “je anders twee keer pad achter elkaar krijgt”. Hij hoopt dat de gemeentelijke straatnamencommissie hiermee instemt.


DFC logoOpvallend veel (oud-)politici tekenen
3 mei: Interessant is intussen om te zien wie zoal de petitie hebben ondertekend. Dan valt direct op dat daar nogal wat Dordtse (oud-)politici tussen zitten, zoals David Schalken-den Hartog (fractievoorzitter Beter Voor Dordrecht), D. van Leeuwen (fractievoorzitter PVV), Dirk Pols (oud-fractievoorzitter VVD), Dirk ten Veen (oud-wethouder VVD), Ineke Jager (raadslid Groep Jager), Ferdinand J. van den Oever (oud-wethouder VVD), Govert Veldhuijzen (oud-wethouder CDA), Ronald Portier (raadslid SP), Kitty Kruger (raadslid GroenLinks), Paul Tiebosch (raadslid D66) en Jacqueline van den Bergh (oud-raadslid, huidig commissielid PvdA).
        Ook opmerkelijk is dat in uiteenlopende buitenlanden handtekeningen zijn gezet – in Eilat, Israël (tweemaal); in Long Beach, Californië, VS; Bologna, Italië; Ravenna, Italië; Barcelona, Italië; Berchem-Antwerpen, België; Udim, Israël; Cruz-la-Ville, Frankrijk en in Brecht, België. Maar al evenzeer valt te signaleren dat velen kennelijk anoniem willen blijven. Het zijn er tientallen. Een enkeling geeft via het petitie-formulier een strenge boodschap door. Zoals A.L. van Valen uit Dordrecht, die meent: “De beste broedplaats voor het kwaad is onverschilligheid. Toen en nu.”
        Voorzover mensen hun beroep vermelden, is op de lijsten te zien dat ‘men’ in allerlei beroepen werkzaam is of was. Een greep: historisch onderzoeker, beeldend kunstenaar, priester, advocaat, docent, maatschappelijk werker, jurist, medisch specialist, accountant, journalist, predikant, sporthistoricus en vertaler. In het oog springen ook twee landelijk bekende joodse namen: Frits Barend (journalist) en Salo Muller (oud-fysiotherapeut van Ajax).
        Emiel Grootenboer, de voorzitter van de supportersvereniging van FC Dordrecht, heeft zijn handtekening ook geplaatst. In het licht van wat hierboven staat over FC Dordrecht, is dat het aanstippen waard. Zo ook de handtekening van Leo de Kerf uit Venray, een oud-speler van DFC uit de periode 1958-1964 en die van Joost Felkers uit Rijswijk, lid van DFC sinds 1953.
        De stand om 23.29 uur: 485.


DFC logoNieuwe grens gepasseerd: boven de 450 nu
2 mei: Traag als een luiaard bewegen de cijfers zich omhoog. Gisteren was de score om 08.31 uur: 417 handtekeningen, om 19.20 uur: 433 en om 23.49 uur: 445. Vandaag werden er om 16.29 uur 456 handtekeningen genoteerd, om 22.23 uur waren het er 459 geworden.
        Tussen de handtrekeningen bevinden zich er meerdere van leden van het Genootschap Nederland-Israël, zo heeft secretaris Jaap van de Lagemaat van de afdeling Drechtsteden vandaag desgevraagd laten weten. Hij schreef de redactie van deze Stolpersteine-site dat hij op 24 april een e-mail heeft gestuurd naar leden, belangstellenden en zijn joodse relaties in het land, met het verzoek de petitie te tekenen.
        Op de site petitie.nl heeft hij nadien geconstateerd dat “heel wat van onze leden en andere contacten” dat ook inderdaad hebben gedaan. “Onze voorzitter, Hans van Rossum, heeft de petitie getekend met vermelding van de naam van onze vereniging.”
        Wouter Kolff, de burgemeester van Dordrecht, heeft op zijn Twitteraccount overigens al tweemaal berichten van anderen geretweet die gaan over alle aandacht voor Árpád Weisz en de petitie-actie, zie @WouterKolff.


Al meer dan 400 handtekeningen
30 april ’s ochtends: Het aantal handtekeningen blijft gestaag stijgen. De 400 is gepasseerd. De teller staat om 07.16 uur op 402 steunbetuigingen.


DFC logoStudio Sport interviewt Heijstek thuis
29 april: Een ploeg van Studio Sport is vandaag in Bergen op Zoom op bezoek geweest bij oud-DFC-voorzitter Arie Heijstek. Hij is geïnterviewd over de affaire-Árpád Weisz. Dinsdag 4 mei om 18.45 uur is de uitzending te zien op NPO1.
        Bij elkaar hebben de opnamen zo’n drie uur geduurd, zegt Heijstek, die vindt dat het werken met verslaggever Han Kock en cameraman Maurits Obbema “prettig” is geweest. Hij heeft tijdens het gesprek ook verteld over de petitie-actie. “Ik wacht wel af wat zij ervan maken. Deze items mogen tegenwoordig niet langer zijn dan vier tot vijf minuten. Echter: de uitzending van Studio Sport wordt altijd bekeken door bijna een miljoen kijkers. Dus dat Nederland wordt bijgepraat, is zeker.”
        Hij is benieuwd wat de uitzending “aan vervolg-gebeurtenissen zal brengen”.


Hoogtepunt voorbij?
28 april: De stand is nu: 367 handtekeningen. De belangstelling voor petitie.nl is flink teruggevallen.


Pijlsnelle stijging op website ‘Petitie-nl’
27 April, ’s avonds laat: Ongetwijfeld als gevolg van alle publiciteit schoot het aantal handtekeningen op de website ‘Petitie-nl’ vanuit de luwte ineens omhoog, zo laat de zogenoemde ‘geschiedenis’ van de site zien. Tegen middernacht waren er 355 handtekeningen aangemeld.


Oproep uit Israël
27 april: Tussen Nederland en Israël gaat vandaag een oproep rond om de petitie te tekenen. De ene “goede kennis” stuurt het bericht door aan de andere, met het dringende verzoek de oproep verder te verspreiden. Zo kreeg de werkgroep Stolpersteine het bericht ook weer te lezen. “Echt wel belangrijk”, schrijft bijvoorbeeld Mirjam Loonstijn aan haar kennissen.


Spraakmakers op NPO Radio 1NPO Radio 1: aandacht voor Árpád Weisz
27 april: Het programma ‘Spraakmakers’ op NPO Radio 1 heeft vanochtend een item gewijd aan Árpád Weisz. Dat gebeurde in een bijdrage van Roy Heerkens, tussen 09.30 en 11 uur. In de uitzending, deel 2 van een korte serie in verband met de naderende oorlogsherdenking, werden omgekomen voetballers geportretteerd. Dit gebeurde in samenwerking met de sporthistoricus Jurry van de Vooren.
        Eén van die voetballers betrof Árpád Weisz, op de website van NPO Radio 1 omgeschreven als “een vergeten toptrainer van DFC uit Dordrecht, in die tijd een topclub in Nederland”. Aan de orde kwam de actualiteit dat “nog altijd een nieuwe plek wordt gezocht voor de gedenkplaat” van Weisz. Wie ideeën heeft, mocht ze inleveren via spraakmakers@kro-ncrv.nl.
        Volgende week, op 4 mei, worden oorlogsslachtoffers herdacht. In deel 1 werd ‘afgetrapt’ met een gesneuvelde Nederlandse soldaat, die omkwam op de eerste dag van de oorlog. De uitzendingen zijn terug te beluisteren.


Kees Thies van AD/De DordtenaarColumnist Kees Thies wil een permanent passend eerbetoon
27 april: Columnist Kees Thies van AD/De Dordtenaar roept de lezers bij het ochtendkrieken in de gebiedende wijs enkelvoud op om alstublieft de petitie te tekenen. De kop luidt: ‘Téken die petitie voor het Árpád Weiszpad!’, de inleiding: “Heeft u hem al ondertekend… die petitie die de stichting Stolpersteine heeft opgezet voor een blijvende herinnering aan de Joodse voetbaltrainer Árpád Weisz?” De column is doorgeplaatst in BN/DeStem.
        Thies die al diverse columns over Weisz heeft geschreven − “omdat ik gefascineerd ben geraakt door deze succestrainer” – wijst op het programma ‘Spraakmakers’ dat zo dadelijk gaat beginnen. Arie Heijstek, de oud-DFC-voorzitter die Weisz met “veel speur- en leeswerk uit de vergetelheid heeft geraakt”, komt erin aan het woord, en ook Thies mag ‘een pleidooi’ houden.
        “Een passend permanent eerbetoon voor Weisz in Dordt” lijkt Thies “niets te veel gevraagd”, verwijzend naar de tribune die in Bologna naar Weisz is vernoemd, en naar Hongarije, Milaan en Londen waar ‘Il Mago’ nog altijd wordt geëerd.


Genootschap Nederland-IsraëlPleidooi voor crowdfundingsactie
26 april: Jan P. van der Steen, oud-pastoor van de Oud-Katholieke parochie H. Maria Maior aan de Voorstraat in Dordrecht, lanceert het idee om een crowdfundingsactie te starten voor het Arpad Weisz-pad. Hij stelt dit voor in een brief aan de afdeling Drechtsteden van het Genootschap Nederland-Israël (GNI). GNI-secretaris Jaap van de Lagemaat stuurde de brief door naar de werkgroep Stolpersteine, in dit geval de meer geëigende instantie.
        Van der Steen was er indertijd bij toen op het Bethlehemplein de Stolpersteine voor de familie Weisz werden geplaatst. Hij vond dit “bijzonder en zeer terecht” en acht daarom des te meer “een vervolgstap” nodig: een crowndfundingsactie. In een toelichting laat hij desgevraagd weten: “Ik heb het voorstel gedaan tot het opstarten van een crowdfundingsactie enkel gedaan gezien het – vergeten? − belang van Weisz in Hongerije, Italië en Dordrecht.”
        De petitie heeft hij spontaan en “van harte” getekend; hij ondersteunt het initiatief voor het pad “geheel”. De werkgroep gaat nadenken over zijn voorstel.


PetitieSite herstart
23 april, ’s avonds laat: De site werkt weer. Er zijn 209 ondertekeningen binnen.

Petitie.nl valt uit
‘Petities.nl’ valt uit23 april, later op de dag: Pech slaat toe. De website ‘Petities.nl’ valt uit. Digitale steun kan nu niet uitgesproken worden voor het Árpád Weisz-pad. Reparaties zijn er de oorzaak van dat de site “tijdelijk niet beschikbaar” is, meldt het team van de stichting Petities.nl. Zaterdag 24 april “werkt het zeker weer”, belooft het team, “eerder misschien ook”. Voor het ongemak worden excuses aangeboden.


Hongaarse ambassadeur steunt actie
De ambassadeur van Hongarije in Nederland, András Kocsis, steunt van harte de actie voor een herinneringspad in Weizigtpark23 april ’s ochtends: De ambassadeur van Hongarije in Nederland, András Kocsis, steunt van harte de actie voor een herinneringspad in Weizigtpark. Dit heeft hij de Dordtse werkgroep Stolpersteine per brief laten weten. Hij las over het initiatief in het Algemeen Dagblad en is daar verheugd over.
        Kocsis schrijft dat Árpád Weisz in zijn geboorteland Hongarije nog altijd “liefdevol wordt herinnerd”, als voetballer zowel als trainer. De ambassadeur wijst er op dat hij op 15 mei 2018 aanwezig was toen er in Dordrecht, op het Bethlehemplein, Stolpersteine werden gelegd voor de vier leden van de familie Weisz. Ook burgemeester Wouter Kolff en de echtgenote van de Italiaanse ambassadeur woonden die plechtigheid bij.
        Inmiddels heeft Kocsis de petitie ondertekend. Los daarvan, meldt hij de werkgroep, is hij bereid de werkgroep waar nodig meer hulp te bieden.
        [Werkgroepvoorzitter Arij Boogerman heeft Kocsis bedankt voor zijn steun. Hij liet weten dat nog onzeker is waar en hoe er een herdenkingsplek voor Weisz komt; daarover moet nog worden overlegd met de gemeente.]


Is het Weizigtpark wel de goede plek?
Is het Weizigtpark wel de goede plek?21 april: Jaap Bouman, schrijver van de historische rubriek ‘Dordt Eigen-aardig’, werpt vandaag in AD/De Dordtenaar een vraag op: “Is het Weizigtpark wel de juist plek voor de plaquette voor Weisz?” Zijn antwoord in het kort: Ja. Maar Bouman acht het niet helemaal de juiste plek.
        Hij stelt voorop dat het verwijderen van de plaquette “een merkwaardige, laakbare actie” is, vooral “bij een voetbalclub met zo’n historische achtergrond”. Dan praat hij de lezers bij over wie Weisz was en wat hij heeft betekend voor DFC. En hij duidt geschiedkundig de ‘Markettenweg’: het was één van de eerste sportparken in Nederland. Op 29 februari 1948 werd er de laatste wedstrijd gespeeld, tegen Feijenoord.
        Daarna verdwenen de velden van DFC “onder het asfalt van de nieuwe Mauritsweg en het te bouwen bejaardentehuis Thureborgh”. Bouman: “Met wat fantasie ligt het pad dat naar Weisz genoemd moet worden in het Weizigtpark, langs de oude Markettenwegvelden van DFC”.
        In dat opzicht zou het pad dus gepast zijn. “Maar eigenlijk”, besluit Bouman streng, “hoort de plaquette natuurlijk gewoon bij DFC, om de jeugd er op te wijzen dat er ooit andere tijden waren.”
        De petitie telt intussen al tegen de 200 ondertekenaars.


Joodse nieuwswebsite bericht over ‘heibel in Dordrecht’
Joodse nieuwswebsite bericht over ‘heibel in Dordrecht’20 april: Jonet.nl, de website voor onafhankelijk joods nieuws en achtergronden, besteedt vandaag aandacht aan de plaquette-affaire. In een nieuwsartikel meldt Kemal Rijken dat in Dordrecht commotie is ontstaan over het verwijderen van de plaquette voor Árpád Weisz door het DFC-bestuur. “Vanuit de achterban klinkt gemor”, schrijft de hoofdredacteur, zie link Jonet.nl.
        De plaquette is in 2015 in de kantine geplaatst en amper zes jaar later alweer weggehaald. Waarom dat is gebeurd, “wordt niet duidelijk”, meldt Rijken. Hij citeert lokale media, waarin DFC-voorzitter Evers alleen liet weten dat de kantine “een beetje is opgeknapt”.
        Rijken wijst op de petitie-actie die inmiddels is opgezet “om de plaquette terug te krijgen of om haar op zijn minst ergens anders te eren”. In zijn bericht is een link geplaatst naar de website waarop de petitie staat.


Handtekeningen nemen in tal toe
17 april: Het aantal handtekeningen groeit langzaam, maar onverzettelijk. De teller staat vandaag op 165 ondertekenaars.


Voetbalwebsite looft Weisz als visionair
Voetbalwebsite looft Weisz als visionair16 april: Op de website van ‘11Freunde’, een Duits Magazin für Fuβbalkultur, publiceert Nina Potzel een vleiend achtergrondverhaal over Arpad Weisz, onder de kop: ‘Ein Visionär seiner Zeit’. De aanleiding is dat hij vandaag 125 jaar geleden is geboren. Een citaat: “1944 wurde er im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Er galt als einer der besten Trainer seiner Zeit. Der Fußball hat ihm viel zu verdanken.” Hier de link naar het artikel.
        Het artikel, dat behalve zijn verdiensten voor het voetbal ook beschrijft hoe Weisz werd opgejaagd en vermoord, is niet volledig actueel. De Stolpersteine voor hem en zijn gezinsleden in Dordrecht worden vermeld, zo ook de plaquette die bij het Stadio Dall’Ara van FC Bologna is aangebracht, plus het feit dat fans hem elke 27ste januari herdenken op de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Ook attendeert Potzel er op dat de Curva San Luca in Bologna in 2018 is umbenannt tot Curva Árpád Weisz en dat Inter en Bolgona regelmatig gemeenschappelijk hun clublegende herdenken.
        Maar ongenoemd blijft dat DFC nog niet zo lang geleden de plaquette uit de kantine heeft doen verdwijnen. Dat maakt het laatste zin van Potzel nogal wrang: “Der Fußballvisionär der Vorkriegszeit soll nicht vergessen werden.”


Steeds meer handtekeningen
15 april: Het gaat zich rondzingen, de petitie. Op steeds meer websites wordt er aandacht aan gegeven, en soms ook steun betuigd, zie Google op de steekwoorden ‘Petitie Weisz’. Intussen neemt het aantal handtekeningen gestaag toe, soms met tientallen per dag.


Uitdijende publiciteit voor petitie-actie
Uitdijende publiciteit voor petitie-actie DordrechtNet13 en 14 april: De petitie-actie oogst publiciteit. Op de nieuwswebsite ‘Dordrecht.net’ legt Weltevrede op 13 april uit: “We beginnen bewust in deze tijd met de handtekeningenactie, omdat het vrijdag 16 april precies 125 jaar geleden is dat Weisz in Hongarije werd geboren” − zie: dordrecht.net.
        Ook RTV Dordrecht besteedt er aandacht aan, zie: rtvdordrecht.nl.
        Op de website van de lokale omroep komt Arie Heijstek aan het woord, de oud-DFC-archivaris die er in 2015 voor zorgde dat de plaquette er überhaupt kwam. Heijstek zegt het “onaanvaardbaar” te vinden dat de plaquette is verwijderd. Zij moet, vindt hij, “gezien kunnen worden. Dat verdient Weisz”.
        De volgende dag schrijft ook het weekblad Dordrecht Centraal over de actie op zijn website: ‘Petitie voor blijvende herinnering aan Árpád Weisz’, zie link.
Uitdijende publiciteit voor petitie-actie DordrechtCentraal         In de papieren midweekeditie van Dordrecht Centraal is het Henk Mesman die op de actie wijst, in zijn maandelijkse column.
        Intussen plaatst oud-docent en petitionaris Kees Weltevrede op de online sociaalnetwerksite ‘LinkedIn’ − dat hij als het “meer serieuze Facebook” beschouwt − een oproep. Hij benadert in zijn eigen uitgebreide netwerk oud-collega’s, ex-leerlingen en kennissen in het geschiedeniscircuit en wijst ze op de petitie. “In het kader van alle beetjes helpen”, licht hij toe. Hij gebruikt ‘LinkedIn’ eigenlijk nooit, behalve vandaag, de 13de April.
        Op ‘Petitie.nl’ zijn binnen één dag al 48 handtekeningen gezet.


Start petitie-actie WeizigtparkStart petitie-actie Weizigtpark
10 april: Kees Weltevrede start een petitie-actie, op voorstel van Hans Berrevoets, zie: arpadweiszpad.petities.nl.
        De gemeenteraad wordt in de petitie opgeroepen ergens in de openbare ruimte een gedenkteken te plaatsen voor Weisz. Zelf denkt hij aan het park Weizigt, omdat hier, aan de Markettenweg, het oude DFC-terrein was gelegen. Rondom de buitenkant van het park zou er een Árpád Weisz-pad kunnen komen met bord, suggereert hij.Bijval van Dordtenaar-columnist
1 april: Kees Thies, die een dagelijkse column schrijft in AD/De Dordtenaar, haakt aan. In de editie van vandaag oordeelt hij: “Het verhaal van Arpad Weisz moet zichtbaar blijven.”
        Een jaar of acht geleden, herinnert hij zich, zag “ik op televisie een Italiaanse voetbalwedstrijd tussen Inter en Bologna in het Milanese Giuseppe Meazza-stadion. Beide elftallen droegen een shirt waarop een foto pronkte van een knappe man met pikzwart haar. Die man heette Arpad Weisz, van wie ik − dankzij onderzoek van oud DFC-voorzitter Arie Heijstek − wist dat hij zijn laatste jaren doorbracht in Dordrecht.”
        Thies heeft een voorstel: waarom wordt de plaquette niet opgehangen aan de buitenmuur van het voormalige woonhuis van Weisz, op het Bethlehemplein? “Daar liggen, in het trottoir ook al vier Stolpersteine ter nagedachtenis aan de familie. De Dordtse legende Arpad Weisz verdient gewoon een monumentje.”
        [Maar dit idee wordt op de Stolpersteine-website afgekeurd door Weltevrede: zo’n glazen plaat is zo kapot, denkt hij.]


Nieuwe plek gezocht voor plaquette
10 april: Kees Weltevrede start een petitie-actie, op voorstel van Hans Berrevoets, zie: arpadweiszpad.petities.nl.
        De gemeenteraad wordt in de petitie opgeroepen ergens in de openbare ruimte een gedenkteken te plaatsen voor Weisz. Zelf denkt hij aan het park Weizigt, omdat hier, aan de Markettenweg, het oude DFC-terrein was gelegen. Rondom de buitenkant van het park zou er een Árpád Weisz-pad kunnen komen met bord, suggereert hij.


Bijval van Dordtenaar-columnist
Bijval van Dordtenaar-columnist31 maart: Oud-journalist Hans Berrevoets van De Dordtenaar lanceert op de nieuwssite ‘Dordrecht.net’ het nieuws dat de werkgroep Stolpersteine “een nieuwe plek” zoekt voor de plaquette voor Árpád Weisz.
        De plaquette is verwijderd uit de voetbalkantine van DFC, legt hij uit, omdat die “toch geen goede plek is gebleken” voor het gedenkteken. Een foto van het eerste elftal van DFC is ervoor in de plaats gekomen. Behalve de plaquette is ook het straatnaambord weggehaald van het Bethlehemplein, waar het gezin Weisz woonde.
        Kees Weltevrede, historicus, oud-docent geschiedenis en in dezen woordvoerder van de werkgroep, vindt de gang van zaken getuigen van “een gebrek aan historisch besef”. Hij roept burgers op om mee te denken over een nieuwe, waardige herdenkingsplek voor Weisz.