EDUCATIE

De buren van toen pdf

Klik op het plaatje voor de pdf

De eerste

Dit is de eerste informatie die via deze nieuwe rubriek wordt verspreid: een downloadbare pdf. Het is een digitale map, waarin uitgebreid en voorzien van toepasselijke illustraties het project ‘De buren van toen’ uiteen wordt gezet, volledig toegespitst op Dordrecht.
        Begin september hebben Dordtse scholen een brief ontvangen over het project, van projectleider Arie de Bruin. Zo zij dat project willen toepassen in hun lessen, dan biedt de pdf daartoe allerlei materiaal en uitleg, verspreid over 44 pagina’s. Belangstellende scholen kunnen nu geïnformeerd beslissen of zij met het project aan te gang zouden willen gaan.
        Nieuw nieuws over ‘De buren van toen’ zal op deze plek steeds bovenaan worden getoond.

Wordt vervolgd ....