NIEUWS

Website Kamp Westerbork geeft
ook drie Dordtenaren een gezicht

Drie joodse Dordtenaren komen tot dusverre voor in de omvangrijke serie Westerborkportretten, die de staf van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork aan het opbouwen is. Het zijn de huisarts Oscar Cahen, oud-antiquair Mozes van Dam en de advocaat Emanuel Hamburger. De website van Kamp Westerbork kent ook nog de categorieën Bevrijdingsportretten, Verzetsportretten, Onderduikportretten en portretten van Sinti en Roma. Maar daar maken Dordtenaren (vooralsnog) geen deel van uit.

Educatie
De portretten vormen “een uniek educatief project, waarbij de geportretteerden zelf, of anders nabestaanden, studenten en scholieren “een biografisch portret kunnen aanleveren, dat geplaatst kan worden op de website”, licht Patrick Prinsen, medewerker educatie, toe. De opzet van het project is bovenal om “de slachtoffers weer een naam en een gezicht te geven”.
        De portretten worden pas geplaatst, nadat alle documentatie is gecontroleerd. Volgens de website wordt bij het samenstellen ervan “uitgebreid onderzoek verricht in diverse archieven in binnen- en buitenland”. Prinsen vertelt dat de categorie Westerborkportretten al 862 verhalen telt, categorie Bevrijdingsportretten 281, de Verzetsportretten 46, de Onderduikportretten 40 en de Sinti- en Roma-portretten 13.
        Daarnaast liggen er nog ruim 150 Westerborkportretten klaar, maar deze zijn nog “niet zichtbaar”, omdat ze nog nagekeken moeten worden. De website Westerborkportretten is overigens al gestart in 2001. Maar sinds 2018-2019 is er een nieuwe website, waarvoor volgens Prinsen “alle toen bestaande portretten nog eens zijn gecontroleerd en aangevuld”. Ook zijn sindsdien veel nieuwe portretten toegevoegd.

portret over Oscar Cahen op de website van Kamp Westerbork

Deze foto toont het begin van het biografisch portret over Oscar Cahen,
zoals het op de website van Kamp Westerbork wordt gepresenteerd.
Foto Website Kamp Westerbork

Foto’s
Van de drie Dordtse slachtoffers is Oscar Cahen (Leiden, 25.9.1874) de enige die in een vernietigingskamp is vermoord, in Sobibor op 13 maart 1943 (68 jaar oud). In het biografisch portret van hem (zie: westerborkportretten.nl/westerborkportretten/oscar-cahen) worden foto’s getoond van bijvoorbeeld hemzelf, een krantenbericht, de Stolperstein die voor hem is gelegd, en verder documenten, zoals de arrestatiekaart en een circulaire. Daarin deelt Cahen mee dat hij noodgedwongen, want op last van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied, stopt als huisarts, na 33 jaren (zie verhaal 22 op deze Stolpersteine-website).
        Weduwnaar Mozes van Dam (Dordrecht, 11.1.1847) was 95 toen hij in Westerbork − dat voor meer dan 100.000 in Nederland levende joden, 245 Sinti en Roma en tientallen verzetsstrijders gold als het doorgangskamp naar de concentratiekampen − al overleed. Dat was op 3 december 1942. Hij was kort daarvoor gearresteerd in Rotterdam, waar hij bij zijn jongste dochter Sara op het Stadhoudersplein woonde, op nummer 18b. Ondanks zijn hoge leeftijd dwongen de Duitsers hem om naar het station te lopen.
        Mozes, die met Rosetta van Ploeg negen kinderen kreeg, is op 8 december begraven op de joodse begraafplaats in Assen. Later is hij herbegraven op de joodse begraafplaats Toepad in Rotterdam. Mozes is het oudste Holocaustslachtoffer onder de Dordtse joden, zie verhaal 240 op deze site. Het verhaal over hem op de Westerbork-site bevat enkele foto’s van hem, zie: westerborkportretten.nl/westerborkportretten/mozes-van-dam.

portret over Mozes van Dam op de website van Kamp Westerbork

De pagina over Mozes van Dam.
Foto Website Kamp Westerbork

Executie
Emanuel Hamburger (Nijkerk, 8.8.1901) was aanvankelijk geschiedenisleraar, eerst in Zierikzee, daarna in Dordrecht. Later werd hij advocaat, met een kantoor aan het Vlak, op nummer 2. Ook was hij Statenlid voor de SDAP. Hij dook onder, maar werd verraden door een oud-leerling, zie op de Stolpersteinewebsite verhaal 38. Hamburger is geëxecuteerd langs een rijksweg in de Hoeksche Waard, bij Heinenoord, op 18 februari 1945, 43 jaar oud. Het biografisch portret van hem bevat foto’s en krantenknipsels, zie: westerborkportretten.nl/westerborkportretten/emanuel-hamburger

portret over Emanuel Hamburger op de website van Kamp Westerbork

De pagina over Emanuel Hamburger.
Foto Website Kamp Westerbork