EDUCATIE

De buren van toen pdf

Klik op het plaatje voor de pdf

‘Kijkwijzer’ voor expositie in
Stadskantoor te downloaden

In de hal van het Stadskantoor is tot en met 30 november de bescheiden tentoonstelling ‘Dordrecht-Sobibor’ te zien. Speciaal voor kinderen, jongeren én voor docenten die met hun klas deze tentoonstelling willen bezoeken, is er een zogeheten Kijkwijzer gemaakt, een soort handleiding. Deze Kijkwijzer is via deze website als pdf te downloaden, ook voor andere belangstellenden. De pdf is te vinden in de rubriek ‘Educatie’.

Hiernaast staat de pdf van de Kijkwijzer, de handleiding voor de tentoonstelling ‘Dordrecht-Sobibor’. Belangstellenden kunnen deze vrijelijk downloaden.


De buren van toen pdf

Klik op het plaatje voor de pdf

De eerste
Dit is de eerste informatie die via deze nieuwe rubriek wordt verspreid: een downloadbare pdf. Het is een digitale map, waarin uitgebreid en voorzien van toepasselijke illustraties het project ‘De buren van toen’ uiteen wordt gezet, volledig toegespitst op Dordrecht.
        Begin september hebben Dordtse scholen een brief ontvangen over het project, van projectleider Arie de Bruin. Zo zij dat project willen toepassen in hun lessen, dan biedt de pdf daartoe allerlei materiaal en uitleg, verspreid over 44 pagina’s. Belangstellende scholen kunnen nu geïnformeerd beslissen of zij met het project aan te gang zouden willen gaan.
        Nieuw nieuws over ‘De buren van toen’ zal op deze plek steeds bovenaan worden getoond.