NIEUWS

Twee foto’s ontdekt van
David M. van den Bergh

David Meijer van den Bergh in legeruniform

De ‘herontdekte’ foto’s van David Meijer van den Bergh
in legeruniform. Ze zijn allebei gemaakt bij Foto Beerman
op de Vrieseplein, op 19 augustus 1946.
David was toen 21 jaar oud.
Foto’s RAD (nrs. 309_46866, 1 en 2)

David Meijer van den Bergh in legeruniform

Opnieuw heeft Erica van Dooremalen, de Dordtse archiefonderzoekster, in de omvangrijke fotocollectie van vader en zoon Beerman foto’s ontdekt van joodse Dordtenaren. Dit keer vond zij twee foto’s van David Meijer van den Bergh, een zoon van oliekoopman David van den Bergh en Henriëtte Beerenborg. Op beide foto’s staat hij in legeruniform. David Meijer, in Dordrecht geboren op 29 juni 1925, is in deze stad overleden op 10 januari 1979, 53 jaar oud.

Onderduiken
Het gezin van Louis en Henriëtte telde drie kinderen: Cato Ida (29.6.1908), Ida Hester (21.11.1910) en als nakomeling David Meijer. Cato Ida is al op 18-jarige leeftijd overleden, op 18 september 1926.
        Ida wist Nederland bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op tijd te ontvluchten; zij, haar man en twee kinderen arriveerden in 1943 via Zuid-Frankrijk op Aruba. Vader en moeder Van den Bergh wisten met succes onder te duiken, totdat Louis in januari 1943 op straat in elkaar zakte en overleed, zoals is beschreven in verhaal 39. Henriëtte verdween spoorloos, maar kwam na de oorlog ineens weer tevoorschijn. Zij is overleden in Rotterdam, op 20 januari 1968, 85 jaar oud. Zij is begraven op de joodse begraafplaats in Dordrecht.
        En David Meijer? Die is bijna altijd in Dordrecht heeft gewoond, op een korte periode in Bloemendaal na. Volgens het bevolkingsregister verbleef hij van 7 september 1938 tot 7 juni 1940 op het adres Acacialaan 22 in Bloemendaal. Daarna keerde hij, vlak na het begin van de oorlog, terug naar zijn oude woning in Dordrecht, aan de Oranjelaan 34. Daarna dook hij blijkbaar onder, want pas op 25 mei 1945 kwam David Meijer weer tevoorschijn. In de oorlog was bij spoorloos geweest, ofwel ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ (VOW).

Joodsche-Raadkaart van Marina Hertogs

Dave van den Bergh en zijn echtgenote Marga
zijn bij elkaar begraven.
Foto ‘Online Begraafplaatsen’

Verloofd
Meijer ging nu wonen in de Lange Breestraat, op nummer 2Arood. Vervolgens verhuisde hij verschillende keren, naar Willemstraat 3, Toulonselaan 13, Johan de Wittstraat 51C rood, Rembrandtstraat 39 in Zwijndrecht en weer naar Dordrecht, naar Talmaweg 125.
        David Meijer zou aanvankelijk trouwen met stenotypiste Meta Sonja Overweg (Enschede, 31.8.1927); hij was er al mee verloofd in Enschede, aldus een advertentie in De Dordtenaar van 13 december 1949. Maar het huwelijk is klaarblijkelijk afgeketst, want op 4 december 1956 werd Meta in Enschede de echtgenote van Benjamin van Gelder (Hengelo, 4 juli 1930 – Deventer, 2 juli 1987; 56 jaar).
        Zij overleed in Deventer op 10 maart 2020, 92 jaar oud. David trouwde met Margaretha Everina Maria (‘Marga’) van Eede (Koeta Radja, 2.10.1925). Zij is in Dordrecht overleden op 4 april 2000, op 74-jarige leeftijd. Zij ligt in hetzelfde graf als dat voor haar man, op de algemene begraafplaats Essenhof.

Bedrijf
De twee foto’s van Dave van den Bergh zijn na de oorlog gemaakt bij Beerman, op 19 augustus 1946. Van het bedrijf van zijn vader Louis − de oliefabriek ‘Montagne’, gevestigd op het adres Voorstraat 66 (hernummerd tot 90-92) − was hij in de naoorlogse tijd een van de vennoten. Zelf was hij volgens het Dordtse Adresboek van 1949 van beroep vertegenwoordiger.
        In de jaren zestig veranderden de naam en locatie van de onderneming. Op de hoek van de Simon Stevinstraat en Marconiweg komt de BV Chemisch Technische Handelsonderneming v/h Firma D. van den Bergh. Deze is later, in de jaren tachtig, omgezet in Van den Bergh Productie BV, maar werd nu gevestigd in Werkendam, met als adres Beatrixhaven 27. Op hetzelfde adres zit ook Van den Bergh & Co.
        Beide bedrijven bestaan volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel nog altijd. Van den Bergh Produktie houdt zich bezig met “de fabricage van oliën, vetten, chemische producten en chemisch-technische preparaten”, Van den Bergh & Co. BV met “de in- en verkoop” ervan.

Bloeiend
Op de website van deze onderneming valt te lezen dat “onze geschiedenis begint in 1873 als Dave van den Bergh een handelsonderneming in oliën en vetten opricht. Hij bouwt een bloeiend familiebedrijf op, maar ruim een eeuw later komt er een einde aan de opvolging”. Het bedrijf wordt dan overgenomen door medewerker Co Cornet, die zijn naam toevoegt aan de bedrijfsnaam − vandaar het ‘Co’, dat normaal een afkorting is van compagnon, maar nu duidt op zijn voornaam, of een afkorting van zijn achternaam.
        Het huidige bedrijf legt zich volgens de website toe op “betonlossingsmiddelen”. Ze worden er sinds 1994 ontwikkeld en geproduceerd, op de “moderne locatie” in Werkendam. Een citaat: “Van den Bergh & Co begrijpt als geen ander de uitdagingen die ontstaan bij het produceren van betonproducten. Wij bieden u zowel de middelen als de service om het beste betonoppervlak te realiseren.”
        Dordrecht is sindsdien verleden tijd, maar de naam Van den Bergh leeft nog voort.

Van den Bergh & Co in Werkendam

Het huidige bedrijf Van den Bergh & Co in Werkendam aan de Beatrixhaven in Werkendam.
Foto Google Streetview