NIEUWS

Joods Dordrecht viert na
acht decennia Soekot weer

De Stichting Dordts Joods Overleg (SDJO), die de bijna verdwenen joodse cultuur in Dordrecht weer zichtbaar wil maken, viert op zondag 1 oktober Soekot (Loofhuttenfeest). Dat is sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gebeurd in Dordrecht. Op woensdag 13 december viert de stichting voor de tweede keer Chanoeka (Lichtfeest). Om ook andere plannen uit te kunnen voeren, heeft de stichting dringend financiële steun nodig. Zij doet daartoe een oproep in haar nieuwsbrief.

Comité
De stichting is in 2022 opgericht, onder andere om joodse tradities in ere te kunnen herstellen. Inmiddels zijn de namen bekendgemaakt van de ‘ambassadeurs’ die het comité van aanbeveling vormen. Het zijn burgemeester Wouter Kolff, oud-wethouder en oud-waarnemend burgemeester van Barendrecht Govert Veldhuizen, hoogleraar voedingswetenschappen Martijn Katan, sportverslaggever Frits Barend en Ronny Naftaniel, oud-voorzitter van het Centraal Joods Overleg.
        Enkele trouwe donateurs hebben de stichting SDJO geholpen “de eerste tijd door te komen”. Maar meer geldelijke steun is noodzakelijk, om haar plannen “ook werkelijk te kunnen uitvoeren, om te kunnen groeien en daardoor de Dordtse inwoners nóg beter kennis te kunnen laten nemen van onze activiteiten”, zoals SDJO schrijft in de nieuwsbrief. Haar rekeningnummer is: NL18 INGB 01023 36733.

Tuin
Het loofhuttenfeest wordt gevierd, tussen 12.30 tot 15.30 uur, in de tuin van lunchroom ‘Den Witten Haen’ aan de Groenmarkt 19b; de stichting beschikt nog niet over een eigen onderkomen. Er zal een heuse loofhut zijn, uitleg over het feest door rabbijn Peter Luijendijk, er is muziek van Hannah Verhulst (zang), Doron Peper (zang en gitaar) en Freek van Diest (viool), er kunnen liedjes worden gezongen en er staat volksdansen op het programma, onder leiding van Idith Prager. Vanzelfsprekend zijn er ook hapjes en drankjes, en kinderen kunnen loofhutversieringen maken.
        Iedere belangstellende kan het oogstfeest komen meevieren, al moet diegene zich wel eerst en uiterlijk op 25 september hebben aangemeld, bij Jan Troost, via dit e-mailadres: j.troost8@gmail.com. In de tuin wordt een symbolische loofhut neergezet, waarvoor een replica model staat van de deuren van de verdwenen Dordtse synagoge op de Grote Markt. “Via deze deuren stap je de Soeka binnen en maak je niet alleen kennis met het joodse verleden, maar ook met haar toekomst.” Bij minder mooi weer is het feest binnen.

Een voorbeeld van een loofhut, van buiten en van binnen gezien

Een voorbeeld van een loofhut, van buiten en van binnen gezien.
Deze loofhut stond op feestdagen bij het museum ‘Het Joodse Schooltje’ in het Groningse Leek.
Foto’s Website ‘Museumjoodseschooltje.nl’

Vrolijk
Meer dan een generatie geleden stapten door de deur van die synagoge in Dordrecht “vrolijke joden naar binnen om elkaar daar te ontmoeten”. De hoop “om weer deel uit te maken van een eigen groep is nooit vervlogen”, schrijft de SDJO in de nieuwsbrief. Naar aanleiding van gemeentelijke plannen om de Grote Markt te herinrichten, heeft een groepje Dordtse joden “zich verenigd om te bouwen aan herstel”, om zo “weer deel te kunnen zijn van een groep waar men zich thuis kan voelen, met een eigen plek onder de Dordtse zon”. Die groep heet Dordts Joods Overleg.
        Over hoe en waar Chanoeka wordt gevierd, volgen later details.