NIEUWS

Oproep: welke Kleinkramer is dit?

Opgelost zie nieuwsbericht:
Onbekende jongeman op
foto is Simon Kleinkramer

Onbekende Kleinkramer

De foto van de jongeman Kleinkramer,
van wie verder nog geen persoonsgegevens
konden worden gevonden.
Foto Regionaal Archief Dordrecht, nr. 309_110544)

Wie is toch deze joodse jongeman? Het enige dat over hem bekend is, is zijn achternaam: Kleinkramer.
        Archiefonderzoekster Erica van Dooremalen trof deze foto aan in de collectie van een fotograaf die tussen 1938 en 1945 zijn beginjaren in Dordrecht beleefde. Ze weet diens naam, maar wil deze vooralsnog niet openbaren, omdat zij bezig is met een achtergrondverhaal over hem, voor het tijdschrift van de historische vereniging ‘Oud-Dordrecht’. Ze gaat uitpluizen wie hij was en zoekt ook uit waar zijn fotoatelier zich heeft bevonden.

Tussen
Wat Van Dooremalen wel wil prijsgeven, is de herkomst van de foto: zij trof de afbeelding aan in het Regionaal Archief Dordrecht, tussen honderden gedigitaliseerde glasnegatieven. Merkwaardigerwijs bevonden deze negatieven zich tussen de glasnegatieven van vader en zoon Beerman, twee andere Dordtse (studio)fotografen.
        Van Dooremalen weet evenwel zeker dat de foto’s niet van Beerman zijn, omdat “de kwaliteit ervan anders is en ook de nummering niet klopt met de administratie van Beerman”. Van Beerman senior en junior zijn op deze Dordtse Stolpersteine-website al tientallen foto’s geplaatst, hoofdzakelijk van joodse Dordtenaren.

Uitgebreid
Kleinkramer heet de afgebeelde jongeman, maar welke Kleinkramer is hij? Daar is vooralsnog niet uit te komen.
        De dynastie Kleinkramer was nogal uitgebreid. Zonen van stamvader Simon en moeder Esther woonden met hun gezinnen op de Reeweg, op de Toulonselaan en op de Voorstraat, zie verhaal 97 op deze site. Omdat van lang niet alle Kleinkramers foto’s bewaard zijn gebleven, is niet met zekerheid te bepalen wie de jongeman is. Misschien zijn er websitebezoekers die zich hem nog herinneren?