NIEUWS

Nieuwe data plaatsing Stolpersteine

Het bestuur van stichting werkgroep Stolpersteine is verheugd u te kunnen laten weten dat vanuit het atelier van Gunter Demnig in Berlijn dertig Stolpersteine zijn bezorgd, teneinde deze op de daarvoor bestemde plekken in Dordrecht te kunnen plaatsen.

Ditmaal niet door de heer Demnig zelf, maar door medewerkers van Stadsbeheer. Demnig is voortdurend op reis door Europa en heeft inmiddels meer dan zestigduizend Stolpersteine zelf geplaatst. Als gevolg van zijn drukke programma krijgt Dordrecht de ruimte om zelf de Stolpersteine te mogen plaatsen. .

Wat wij nu in Dordrecht gaan doen wordt dan ook genoemd: Selbstverlegung. Een mooi Duits woord voor het feit dat we door eigen inspanning de steentjes kunnen plaatsen. En 'eigen' is dan door de stratenmakers van Stadsbeheer.
Besloten is om het aantal steentjes te verdelen over twee dagen, te weten vijftien stuks op 18 april en vijftien stuks op 14 juni. Bijgesloten treft u aan de locaties en de namen voor wie de Stolpersteine worden geplaatst.

Een ieder die belangstelling toont voor dit project of op enigerlei wijze hierbij is betrokken, is van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Op 18 april zal het College van B&W aanwezig zijn bij het plaatsen van de Stolpersteine op het adres Rozenhof 22. Barend Josua Katan was de laatste rabbijn van Dordrecht. De steentjes worden geplaats voor hem, zijn vrouw, hun drie kinderen en een onderduiker, de heer Ernst Jakob Hesdörffer.

Uit ervaring weten we dat elke plaatsing, ongeacht of het één of meerdere personen betreft, zeer veel emoties oproept en losmaakt. De werkgroep nodigt u van harte uit om op de plek waar Stolperseine worden gelegd voor personen of namen waarmee u emotioneel verbonden bent, of waarvoor u hebt bijgedragen, iets te zeggen. Meldt u zich alstublieft bij de werkgroep, zodat wij dit kunnen inpassen in het programma. U kunt dit doen via de e-mailadressen: info@stolpersteine-dordrecht.nl of via a.boogerman@kpnmail.nl of schrijven naar: werkgroep Stolpersteine, Hof 15, 3311 XG Dordrecht, of bellen: 06 -53414065.

Voor vragen kunt u ons altijd mailen of bellen. En wij wijzen u graag op het hoofdstuk: 'het voorbije Joodse leven in Dordrecht'. De heer Gert van Engelen, journalist en medebestuurslid van de werkgroep heeft als onvermoeibaar onderzoeker en schrijver inmiddels meer dan honderdvijftig verhalen op papier gezet. Wij zijn hem daarvoor uiterst dankbaar.

Wij hopen u te mogen begroeten, hetzij op 18 april, hetzij op 14 juni, hetzij op beide dagen.


Programma plaatsen van Stolpersteine in Dordrecht op dinsdag 18 april 2017

Tijdstip Waar   Wie Getuigen/
Nabestaanden/
sponsors
11.30 uur Wijnstraat 195 3 steentjes MOZES JACOB KETS DE VRIES Jet Kunkeler
12.00 uur Voorstraat 293 4 steentjes LEVIE HAAGMAN
CHARLOTTA HAAGMAN-KAHNE
DAVID WILLY HAAGMAN
HERMAN GEORGE HAAGMAN
ARTHUR LEOPOLD HAAGMAN
 
12.30 uur Burgemeester de Raadtsingel 67 4 steentjes ANDRIES LEVIE VAN DIJK
SIMONA SELMA VAN DIJK-DE BEER
SARA INA VAN DIJK
Mevr. Overduin
13.00 uur Rozenhof 22
B&W aanwezig
1 steentje BAREND JOSUA KATAN
ROSA KATAN-DUIZEND
SAMUEL KATAN
JOSEPH KATAN
MILKAH KATAN
ERNST JAKOB HESDöRFFER
Katan
13.30 uur Einde bij Bevertje of Lachende Gans

Bijpassende verhalen vindt u op de‘Verhalen over het voorbije joodse leven in Dordrecht’ pagina
o.a.
Broertjes Haagman weer herenigd

Na Barend Katan heeft Dordrecht nooit meer een rabbijn gekregen
De functionaris vergat zijn kaart apart te leggen, en daarmee was het lot van Ernst Hesdörffer bezegeld


Programma plaatsen van Stolpersteine in Dordrecht op woensdag 14 juni 2017

Tijdstip Waar   Wie Getuigen/
Nabestaanden/
sponsors
10.30 uur Voorstraat 318 3 steentjes SAMUEL GOBITS
REBECCA GOBITS-LEEUWIN
GRETA GOBITS
Chawwa Wijnberg
Riwkah de Vries-Gobits
11.00 uur Voorstraat 343 4 steentjes RUBEN SALOMON KLEINKRAMER
EVA KLEINKRAMER-BREEMER
HENDRIK KLEINKRAMER
SIMON KLEINKRAMER
 
11.30 uur Voorstraat 271 4 steentjes PHILIP JACOB BRAADBAART
KAATJE BRAADBAART-BREEMER
BETJE SON-BRAADBAART
ROZETTA BRAADBAART
Fam Braadbaart
Freek
12.00 uur Voorstraat 8 1 steentje SCHOONTJE BRAADBAART Fam Braadbaart
Freek
12.30 uur Cornelis van Beverenstraat 18 2 steentje MAGCHELTJE VAN HEGTEN-HAAS
MEIJER VAN HEGTEN
 
13.00 uur Burgemeester de Raadtsingel 53 1 steentjes HENRIëTTE VAN AMERINGEN Fam McKenna

Bijpassende verhalen vindt u op de ‘Verhalen over het voorbije joodse leven in Dordrecht’ pagina
o.a.
Chawwa Wijnberg, het relaas van een Dordtse overlevende
Nog niet één terug van al die levenslustige Joden
Twee avonden vierden de agenten feest in het huis van de familie Kleinkramer
Het hangertje van kledingmagazijn H. Breemer en Zoon
Op vrijdag 9 juli 1943 werden in het verre Sobibor 28 Dordtenaren tegelijk vergast
Spookt Schoontje Braadbaart nog rond op Voorstraat 8?
Dordtse familie Braadbaart in de oorlog het zwaarst getroffen
De welbekende vroedvrouw zuster Van Ameringen: waar was zij midden in de oorlog ineens gebleven?
Foto leidt tot de herontdekking van scholiere Mia Agtsteribbe