NIEUWS

Verschillende evenementen rond
100ste geboortedag Diet Kloos

Het jaar 2024 wordt in Dordrecht het herdenkingsjaar van Diet Kloos-Barendregt, de verzetsvrouw en oratoriumzangeres die op 9 mei 1924 is geboren in de Dordtse De La Reijstraat. Er is een uitgebreid programma samengesteld, dat op zondag 5 mei al begint met een lezing door Peter Barendregt, een oud-docent van het Johan de Witt-gymnasium.

brochure Diet Kloos 100

Over alle evementen rond ‘Diet Kloos 100’ is een uitgebreide brochure uitgebracht.
Foto Radboud Universiteit

Uniek
Diet Kloos, heeft dit gymnasium (bèta) voltooid. Zij wilde diergeneeskunde gaan studeren, maar voor vrouwen “waren er amper studiebeurzen”. Door haar zangtalent verwierf ze wel een plek aan het Conservatorium in Den Haag. Zij zong op joodse huisconcerten. De lezing begint om 11 uur in restaurant Den Witten Haen aan de Groenmarkt 19-B in Dordrecht. Barendregt belooft in een brochure over de herdenking “uniek historisch materiaal” te presenteren.
        Op dinsdag 14 mei wordt op de Algemene Begraafplaats Essenhof in Dordrecht op twee lanen een straatnaambord onthuld, ter ere van het verzetsstrijdersechtpaar Jan Kloos (1919-1945) en Diet Barendregt (1924-2015). Diet besloot in verzet te komen toen zij als 16-jarige vanuit Dordrecht het bombardement op Rotterdam zag. Later in de oorlog ging zij samenwerken met haar echtgenoot, zie ook verhaal 17.
        Een week later, op dinsdag de 21ste, wordt er een uitgebreide biografische tekst over Diet Kloos gepubliceerd. Deze is geschreven door de studente cultuurgeschiedenis en violiste Hanneke Roos. Zij onderzocht voor de Radboud Honours Academy de carrière van Diet “te midden van het culturele veld van de naoorlogse klassieke muziek in Nederland”. De tekst komt beschikbaar via de website dietkloos.nl.

Drie
Later in het jaar, op vrijdag 27 september, zijn er nog drie activiteiten rond Diet Kloos. Er wordt bijvoorbeeld een expositie geopend die dag. Een locatie wordt nog via dezelfde website geopenbaard.
        Om tien uur ’s ochtends die dag begint in het Dordtse Onderwijsmuseum een symposion, getiteld ‘Diet Kloos 100’, over leven en werk van Diet Kloos. De brochure: “Onderzoekers van de Radboud Universiteit presenteren recente inzichten in leven en werk van Diet (en Jan) Kloos. Leerlingen en docenten van het Johan de Witt-gymnasium bespreken ervaringen met het maken van lesmateriaal, het doorvertellen van het levensverhaal van Diet en Jan aan andere vo-klassen in het land.”
        In de middag, vanaf 16 uur, is er in hetzelfde museum tot slot muziekthater, gespeeld door Dieke de Vries en Nina Hitz (cello). De regie is van Ellen Honings; de tekst van E.W. Geerlings is gebaseerd op de brieven van Jan en Diet Kloos. Leerlingen van het gymnasium werken mee. De brochure: “Theater Het Weeshuis stelt in deze tijden van (dreigende oorlog) de vraag: durven we ons te verzetten als het nodig is en tegen welke prijs? Hoe solidair zijn we met elkaar in tijden van rampspoed.”
        Zie het speelschema de website Weeshuistheater.nl