NIEUWS

Foto van het gezin Danziger in
Dordtse beeldbank gevonden

Archiefonderzoekster Erica van Dooremalen uit Dordrecht heeft een opvallende vondst gedaan. Tussen duizenden foto’s, ooit gemaakt door de lokale fotografen vader en zoon H.G. Beerman, trof zij een opname uit 1947 aan van de Duits-joodse rechter Kurt Emanuel Danziger. Toen de foto werd gemaakt, in de studio van de Beermannen op het Vrieseplein, woonde Kurt met zijn rooms-katholieke vrouw Gertrud Klara Nietsch en hun dochter Eva Irene in het Warmoezierspad, op nummer 12 zwart.

foto van het gezin Danziger

De foto van het gezin Danziger, gemaakt in de studio van Beerman op het Vrieseplein op 15 november 1947.
Foto Regionaal Archief Dordrecht (nr. 309_101972)

Verhaal
Aan Danziger, in de administratie van Beerman abusievelijk Dansiger genoemd, is op deze Stolpersteinewebsite verhaal 122 gewijd. Daarin valt te lezen dat Danziger tijdens de Tweede Wereldoorlog bijna vijf jaar lang in pension is geweest in de St. Jacobsstichting, het rk-ziekenhuis aan de Grotekerksbuurt in Dordrecht. Het gezin Danziger was in januari 1939 naar Nederland gevlucht, uit angst voor de nazi’s – eerst naar het Zeeuwse Sluis, daarna naar Rotterdam en ten slotte naar Dordrecht. In 1949 keerde de familie terug naar Duitsland en pakte Kurt Danziger er zijn oude ambt als rechter weer op.
        De foto van Beerman is enigszins bewerkt, om onbekende reden. De achtergrond is namelijk wit ‘geverfd’, zodat de contouren van vader, kind en moeder duidelijker uitkwamen. De desbetreffende afbeelding is te vinden in de beeldbank van het Regionaal Archief Dordrecht, onder nummer 309_101972.
        De woning aan het Warmoezierspad was de tweede na de behuizing in de St. Jacobsstichting. Op 14 december 1945 betrok het gezin eerst een woning met nummer 8 van de Rozenhof, per 2 september 1946 werd het adres Warmoezierspad 12 zwart (nu: 16). Op 4 november 1949 verlieten de Danzigers Nederland voorgoed, om zich te vestigen in Fulda.
        Kurt Danziger, geboren in Gleiwitz in toenmalig Silezië op 26 mei 1903, is op 8 oktober 1979 als 76-jarige overleden in Kassel, waar hij tot zijn pensionering in 1971 Landgerichtspräsident was.