NIEUWS

Acht foto’s ontdekt
van de familie Freij

In de grote collectie foto’s van vader en zoon Beerman, nagelaten aan het Regionaal Archief Dordrecht (RAD), zijn acht afbeeldingen ontdekt van de familie Freij. Het was de Dordtse archiefonderzoekster Erica van Dooremalen die de vondst deed, aan de hand van de administratie van Foto Beerman.

Dordtse gezinskaart van de familie Freij

De Dordtse gezinskaart van de familie Freij: man, vrouw en twee kinderen.
Foto’s Regionaal Archief Dordrecht

Mendel Freij met zoon Marcel overlijdensakte van Henriëtte

De overlijdensakte van Henriëtte. Er staat niet in dat zij op 10 juni 1940 in Vught stierf als gevolg van vergiftiging met slaapmiddelen (somnifen). Dat is te vinden op de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Maar op het doodsbriefje over haar staat volgens een medewerkster van het BHIC niet dat Henriëtte het middel zelf heeft genomen of dat zij het kreeg toegediend. Ook is niet bekend of met ‘Vught’ wordt bedoeld: Kamp Vught.
Foto BHIC

        Van de foto’s, te zien in de beeldbank van het RAD, wordt hier een selectie getoond, als aanvulling op het verhaal 220 over de familie. Dat artikel kon indertijd niet worden geïllustreerd met familiefoto’s, domweg omdat ze niet beschikbaar waren. Nu is er ineens een overdaad aan afbeeldingen.
        Op twee, bijna eendere foto’s is moeder Henriëtte Freij-Dersjant te zien met haar twee zonen: eerstgeborene Marcel Alexander Jehudah (1923) en Sylvain (1924) − van wie de voornaam in sommige documenten ook (abusievelijk) als Sylvian wordt geschreven. De foto’s, genummerd 309_16000-1 en 309_16000-2, zijn beide gemaakt op 17 september 1930.
        Er is ook een foto van Henriëtte afzonderlijk, met zonnehoed op en een tasje in haar rechter behandschoeide hand (nummer 309_16001). Deze is op diezelfde 17de september gemaakt. Wat uit de zomerse kleding die zij draagt, ook wel is op te maken. Er is verder een foto van de vader, Mendel Freij, terwijl hij omhelsd wordt door een zoon. Deze foto (nummer 309_4250) dateert van 5 september 1925.
        Dit is zeer waarschijnlijk Marcel, want op weer een andere foto (nummer 309_5060), gemaakt op 10 februari 1926, is een ander, beduidend jonger kind Freij te zien. Dit moet dus Sylvain zijn. Een foto met dezelfde haardos (309_4974, d.d. 27.12.1925) is besteld geweest voor Van Hemert op de Voorstraat 156.
        Marcel komt nog twee keer terug op andere foto’s. Op de ene (nummer 309_4249, datum: 5 september 1925) heeft hij nog een bolle toet. Op een foto die vijf jaar later is gemaakt (nummer 309_15917), op 2 september 1930, is hij al een jongeman in wording.
        Alle aangetroffen foto’s staan bij dit artikel met details en een kort toelichtend bijschrift.

Henriëtte Freij-Dersjant met Marcel en Sylvain

Henriëtte Freij-Dersjant met haar twee zonen.
Foto’s Regionaal Archief Dordrecht
(RAD, nummers 309_16001)

Henritte op dezelfde dag,
maar nu poserend in haar eentje.
Foto RAD (nr. 309_16001)

Sylvain Freij

Dit is zeer waarschijnlijk Sylvain, gezien de datum van de foto (10.2.1926). Sylvain is geboren op 28.10.1924.
Foto RAD (nr. 309_5060)

Gezien de haardos nogmaals Sylvain, maar op jongere leeftijd (27.12.1925). Een foto besteld voor Van Hemert op de Voorstraat.
Foto RAD (nr. 309_4974)

Marcel Freij

Marcel nog met bolle toet,
gefotografeerd op 5 september 1925.
Foto RAD (nr. 309_4249)

En Marcel andermaal,
maar jaren ouder, op 2 september 1930.
foto RAD (nr. 309_15917)