NIEUWS

Geldnood Dordtse werkgroep
lokt publiciteit én giften uit

Vier van de websites die de geldnood van de Stichting Stolpersteine Dordrecht signaleerden: Jonet.nl, RTV-Dordrecht.nl, Dordrecht.net en Oozo.nl.
Illustraties afkomstig van de betrokken sites

Vier van de websites die de geldnood van de Stichting Stolpersteine Dordrecht signaleerden: Jonet.nl, RTV-Dordrecht.nl, Dordrecht.net en Oozo.nl.
Illustraties afkomstig van de betrokken sites

De Stichting Stolpersteine Dordrecht kan haar werk voorlopig zorgeloos voortzetten. Een noodkreet over de geldnood die de stichting plaagde, lokte publiciteit uit die vele mensen klaarblijkelijk niet onberoerd heeft gelaten. Giften en schenkingen stroomden binnen, met als gevolg dat er nu weer zo’n tienduizend euro beschikbaar is. Meerdere mensen hebben kleine bedragen gestort, maar ook enkele grote. Zo stond één persoon royaal liefst vijfduizend euro af, een ander tweeduizend euro, duizend, vierhonderd of 250 euro. De stichting verwelkomt elke euro.

Levensverhalen
Diverse media hebben bericht over het geldtekort van de stichting, hoewel daarover geen persbericht was verspreid. Alleen op haar eigen website werd gesignaleerd dat de stichting − hoewel alle 199 Stolpersteine nu zijn gelegd in Dordrecht − nog altijd geld nodig heeft (10.000 euro): nu bovenal om de vergeten levensverhalen van vermoorde of overlevende Dordtse joden te kunnen blijven schrijven en vormgeven.
        RTV Dordrecht heeft een reportage gemaakt over het onderwerp en interviewde daartoe voorzitter Kees Weltevrede. Ook plaatste het een begeleidend artikel op haar website. Weltevrede vertelde dat er nog “verhalen te over” zijn. “Nog altijd vinden we nieuwe verhalen over Dordts-Joodse slachtoffers, vooral door de digitalisering van historische bronnen. Deze mensen verdienen ook een verhaal. Niemand anders herdenkt ze.”

Zwaar weer
Ook Jonet.nl, de landelijke website voor “joods onafhankelijke nieuws”, publiceerde over de noodkreet van de stichting. De beginzinnen: “De Stichting Stolpersteine in Dordrecht zit in financieel zwaar weer. Zo zwaar zelfs, dat de organisatie haar activiteiten niet kan voortzetten als er geen geld bij komt. De club wil graag online verhalen maken bij de personen die op de reeds neergelegde struikelstenen in Dordrecht staan. Daar is geld voor nodig, want anders komt het er niet. De stichting wil nog twee jaar doorgaan.”
        De Dordtse nieuwssite Dordrecht.net meldde eveneens dat de stichting dringend geld zoekt, weldoeners eigenlijk. Haar bericht werd weer overgenomen door de Dordtse afdeling van een andere website, Oozo.nl. Deze site “laat zien wat er gebeurt in je straat of buurt”. Dit alles leidde ertoe dat de stichting achtduizend euro binnenkreeg, waardoor zij voor minstens een jaar uit de zorgen is.
        In een reactie laat Kees Weltevrede dat hij erg ingenomen is met de binnengekomen donaties. “Het is hartverwarmend om te ervaren dat ons werk zo wordt gesteund en gewaardeerd.” Hij voegt toe: “Mensen van buitenaf verzekeren ons dat er in Nederland geen mooiere en qua inhoud rijkere website is over Stolpersteine.”