NIEUWS

Ruiming graf Mak van Waay
voorlopig uitgesteld, deel 2

graf van Antonie Mak van Waay

bordje graf van Antonie Mak van Waay

Het graf van Anthonie (‘Anton’) Mak van Waay
op de Essenhof, met daaronder, iets duidelijker in beeld,
het bordje dat de ruiming ervan aankondigt.
Mak van Waaij is geboren in Dordrecht op
20 februari 1881 en op 75-jarige leeftijd
in die stad overleden, op 23 november 1956.
Foto’s Arie HeijstekArie Heijstek, oud-voorzitter en archivaris van DFC, zoekt medestanders die bereid zijn “een klein bedrag” mee te betalen aan de instandhouding van het graf van oud-DFC-erelid en veilinghouder Anton Mak van Waay. Dat graf dreigde definitief geruimd te worden, ontdekte Heijstek onlangs. Ternauwernood heeft hij weten te bereiken dat er voorlopig tot eind 2023 geen ruiming zal plaatsvinden.

Eeuwig?
Begin juli dit jaar zag Heijstek, zoals eerder is gesignaleerd op deze website, bij toeval dat het graf gaat verdwijnen. “Dat is toch eigenlijk jammer”, vond hij. “Schijnbaar betaalt er niemand meer.” Hij verstond zich telefonisch met een leidinggevende van de algemene begraafplaats Essenhof. “Was er geen eeuwige grafrust afgekocht?”, vroeg hij. En wat kunnen mensen van DFC, of die van de Koninklijke Dordtsche Roei- en Zeilvereeniging – waarvan Mak van Waaij ook erelid was – doen om verlenging te bewerkstelligen?” Nabestaanden van Mak van Waaij wilden het graf kennelijk opdoeken.
        Twee maanden lang hoorde hij niets, tot half september. Hij kreeg bericht dat de Essenhof bereid is het graf in stand te houden, op voorwaarde dat de leges en onderhoudskosten voor de komende vijf jaar worden overgenomen. “De grafrechten zouden dan op mijn naam komen.”

Bijdrage
Nu is Heijstek “niet te beroerd”, zoals hij zegt, om “een en ander te betalen”, maar liever vindt hij medestanders die een bijdrage willen geven. Vandaar de oproep. Heijstek is voor belangstellenden te bereiken via dit e-mailadres: apheijstek@home.nl.
        De reden waarom over deze grafkwestie op deze website wordt geschreven, is dat Anton Mak van Waaij, eigenaar van het Dordtse veiligbedrijf, tijdens de oorlog fel anti-nazi was en na de oorlog heeft meegewerkt aan de recuperatie van joods bezit. Zijn broer Simon veilde in diens veilighuis in Amsterdam juist doorlopend roofkunst, buitgemaakt op joodse families. Elders op deze site staat daarover een uitgebreid artikel, zie verhaal 145.