NIEUWS

Graf Anton Mak van Waay
(DFC) is voor 5 jaar gered

Anton Mak van Waay samen met zijn echtgenote, de zangeres Elisabeth Maria Dooremans en hun zoon Jan

Anton Mak van Waay liet zich op 4 september 1923
fotograferen in de studio van Foto Beerman aan het Vrieseplein, samen met zijn echtgenote, de zangeres Elisabeth Maria Dooremans (Dordrecht, 4 februari 1892 – Rotterdam, 28 maart 1976; 84) en hun zoon Jan (Dordrecht, 14 mei 1919 – Aerdenhout, 29 september 1991: 72). Het echtpaar trouwde in Dordrecht op 29 november 1917 en scheidde op 25 september 1935, ook te Dordrecht.
Foto Regionaal Archief Dordrecht (nr. 309_561)

Drie oud-voorzitters van DFC gaan het graf van oud-DFC-lid Anton Mak van Waay in beheer nemen. Zij nemen alle kosten die hiermee zijn gemoeid voor hun rekening. Op dinsdag 28 november 2023 worden daartoe de benodigde papieren getekend in het kantoor van de Algemene Begraafplaats Essenhof.

        Aanvankelijk hadden de oud-voorzitters (Arie Heijstek, Dick Groenewoudt en Jan van der Straaten) op vrijdag 29 september hun handtekening zullen plaatsen, maar dit is op verzoek van de Essenhof voorzichtigheidshalve opgeschoven naar 28 november. De dag ervoor loopt namelijk de bedenktermijn af die is ingesteld voor het geval zich nog een ver familielid aanmeldt dat een andere wens heeft inzake het graf. Dat risico wil de Essenhof per se uitsluiten.

Anti-nazi
Het graf van Van Waay stond op het punt geruimd te worden, maar de oud-voorzitters willen dit voorkomen, om zo de nagedachtenis aan Van Waay in ere te kunnen houden. Anton Mak van Waay (1881 – 1956) was niet alleen een prominent DFC-lid, hij was ook fel anti-nazi en heeft na de oorlog meegewerkt aan de recuperatie van joods bezit, zoals eerder op deze website is gemeld, zie deze link.
        Nu het graf intact blijft, wordt Arie Heijstek de nieuwe rechthebbende gedurende voorlopig vijf jaar. De nieuwe termijn begint 28 november 2023 en eindigt op 27 november 2028. Het op deze wijze in beheer nemen van een graf is volgens Heijstek “uniek in Nederland”. Het geeft er volgens hem “blijk van dat historisch besef nog niet is verdwenen bij onze club van 140 jaar”.