NIEUWS

Krijgt verdwenen joodse school
in Dordt een herinneringstegel?

Krijgt verdwenen joodse school
in Dordt een herinneringstegel

Gaat ook Dordrecht een gele herinneringstegel krijgen, die herinnert aan de voormalige joodse school in Dordrecht? Initiatiefnemer Aart Janszen zou het er graag van zien komen, maar het ontbreekt hem aan geld om zo’n tegel te bekostigen. Hij hoopt dat de gemeente Dordrecht financieel wil bijdragen, of anders particulieren. Het bordje kost tussen de 100 en 150 euro.

Buiten Mokum
Janszen begon zijn actie in zijn woonplaats Amsterdam. Later dit jaar worden er de laatste tegels geplaatst. Hij gaat het project nu uitbreiden naar “buiten Mokum”, naar de Mediene.
        Volgens hem zijn er in de Tweede Wereldoorlog zo’n veertig gemeenten joodse scholen gevestigd geweest − niet vrijwillig, maar afgedwongen door de Duitsers. In Dordrecht kwam er een achter de synagoge aan de Varkenmarkt, per 1 september 1941. Op deze school voor gewoon lager onderwijs kwamen ook joodse kinderen uit Sliedrecht en Zwijndrecht te zitten, zoals op deze website is beschreven in verhaal 320.
        Aart Janszen zou graag van Maastricht tot Groningen en van Den Haag tot Enschede zo’n kleine tegel willen laten aanbrengen. Los van een korte tekst komt hierop een OR-link, die verwijst naar een corresponderende pagina op zijn website.
        Met subsidie en crowndfunding hoopt hij de bordjes gefinancierd te krijgen. Op de al bestaande website, zo is de bedoeling, komt gaandeweg een afzonderlijke sectie, inclusief landkaart, met links naar de betreffende gemeenten en bij alle scholen een informatief verhaal. Janszen liet al weten dat hij het artikel van de Dordtse Stolpersteine-website graag zou ‘linken’.

Waar?
Een punt is wel: waar zou de eventuele tegel voor het Dordtse schooltje moeten komen?
        Janszen heeft Dordrecht al bezocht en schrok: “Toen ik op de Varkensmarkt rondkeek waar de sjoel gebleven was, werd ik zwaar teleurgesteld”: de synagoge bleek finaal afgebroken. Dat is gebeurd om plaats te kunnen maken voor een parkeer- en markterrein op de Grote Markt. “Dus waar moet dat bordje t.z.t. worden geplaatst?”
        Hem is de suggestie gedaan te overleggen met de gemeente, die immers de Grote Markt (en de Merwekade) ingrijpend gaat herinrichten.
        Voor meer informatie over het project: aart@verdwenen-joodse-scholen.nl. Giften kunnen worden gestort op de bankrekening van de Stichting Bemoei (NL97 INGB 0007 5383 75). Als alles meezit, hoopt hij de Dordtse tegel in de herfst te kunnen aanbrengen.