Verhalen over het
voorbije joodse leven in Dordrecht

Bij haar onderzoek naar vermoorde Dordtse joden stuit de werkgroep Stolpersteine soms op foto’s die niet thuis te brengen zijn. Of ontvangt zij, via nabestaanden bijvoorbeeld, documenten die opmerkelijke gegevens bevatten over de voormalige Dordtse stadsgenoten.
Bij gelegenheid wordt dit materiaal in deze rubriek gepresenteerd – soms in de hoop om via websitebezoekers ontbrekende details te achterhalen, soms om bepaalde gebeurtenissen in het Dordrecht van tijdens en na de oorlog nogmaals onder de aandacht te brengen. Ook brengt de werkgroep Stolpersteine hier verslag uit van onderzoeksresultaten.
Zo ontstaat hopelijk een rubriek die een beeld geeft van wat ooit joods Dordrecht was, een rubriek die in ieder geval de herinneringen aan de omgebrachte Dordtse joden levend houdt. De verhalen zijn geschreven door de journalist Gert van Engelen. Ze worden hier geplaatst in volgorde van chronologie: het nieuwste verhaal staat steeds bovenaan.