NIEUWS

Allerlaatste Stolpersteine gelegd
op 17 april 2023 in de binnenstad

Maandag 17 april 2023 worden in de binnenstad van Dordrecht de allerlaatste Stolpersteine gelegd. De tijden zijn afgestemd op het optreden van het koor Al Navarot. ’s Avonds is er Jom Hasjoa in het Stadhuis, niet ontoevallig is dat de Holocaust Herdenkingsdag. Er wordt dan stilgestaan bij de miljoenen joden die door het nazistische regime zijn vermoord. Ditmaal zijn het er negen.

tijdstip waar wie geboren vermoord   verhaal
14.00 -
15.00 u
Merwedestraat      
(nu: 6-8)
Dina Mesritz-van Beugen
3.3.1900 19.11.1943 Auschwitz 112

De Knoopmakersgang bestaat niet meer. We proberen een plek te vinden in de Vrankenstraat hoek Marienbornstraat. 

15.00 -
16.00 u
Knoopmakersgang 2 opgeheven Vrankenstraat
hoek Marienbornstraat
Gerard Joachim de Jong
Leendert de Jong
Meijer de Jong
Lena de Jong
8.6.1879
1.7.1921
3.12.1923
26.7.1925
26.10.1942
30.9.1942
16.4.1943
26.10.1942
Auschwitz
Auschwitz
Sobibor
Auschwitz
73
16.00 -
17.00 u
Cronjéstraat 1 Isidor Frenk
Elizabeth Frenk-den Hartog
Aaron Frenk
Mietje Frenk
16.2.1901
21.6.1903

22.5.1928
22.5.1937
12.2.1943
12.2.1943
Auschwitz
Auschwitz

Auschwitz
Auschwitz
226
266
274

Bij de laatste stenen zingt het koor Al Navarot.

Verhalen
Aan bijna alle slachtoffers die hierboven worden genoemd, zijn op de website van de Dordtse werkgroep verhalen gewijd. Hieronder staan de nummers van die artikelen.

Merwedestraat 6 (nu: 6-8) - Dina Mesritz-van Beugen:
Verhaal 112: Van het gezin van Hartog van Beugen, de hulp van de rabbijn, bleef één kind over

Knoopmakersgang 2 - Gerard Joachim de Jong, Leendert de Jong, Meijer de Jong en Lena de Jong:
Verhaal 73: Mozes de Jong: de enige joods-Dordtse militair die in de oorlog sneuvelde

Cronjéstraat 1 - Isidor Frenk, Elizabeth Frenk-den Hartog, Aaron Frenk en Mietje Frenk:
Verhaal 226: Blekersdijk 35 rood: een voorbeeld van de 41 ontruimingen van Dordts-joodse huizen
Verhaal 266: De onontdekte foto’s van Dordtse joden in het archief: aflevering 6
Verhaal 274: Na deze opgewekte foto leefden de kinderen Frenk nog vier maanden