NIEUWS

In Kunstmin: theatervoorstelling
over jodenvervolging in Dordrecht

Jeroen Rienks en Afke Weltevrede

De acteurs Jeroen Rienks en Afke Weltevrede.
Foto Onderwater Producties

De jodenvervolging in Dordrecht is onderwerp van een voorstelling die Onderwater Producties op 3 en 4 mei speelt in de Dordtse schouwburg Kunstmin. Op beide avonden wordt begonnen op half negen. Twee jaar geleden is in Kunstmin al een proeve getoond van deze voorstelling, ook in de meimaand.

Dagboeken
Aanleiding voor de voorstelling, ‘Verborgen Kamers’ geheten, is het boek Wij zijn vertrokken van de Dordtse historicus Kees Weltevrede, die ook voorzitter is van de Dordtse werkgroep Stolpersteine. Dit boek, in 2021 als jaarboek uitgegeven door de vereniging Oud-Dordrecht, gaat volledig over de jodenvervolging in Dordrecht in de jaren 1940-1945.
        Weltevrede heeft jarenlang onderzoek gedaan naar deze zwarte periode. In het Regionaal Archief Dordrecht vond hij toen verschillende dagboeken van onderduikers. “Dichter bij de geschiedenis kun je niet komen,” vindt Weltevrede. Twee van die dagboeken staan nu centraal in de voorstelling.
        Deze zijn indertijd bijgehouden door de Dordts-joodse onderduikers Jules Benedictus en Corry Selina Fonteijn [zie op deze website de verhaal 82 en verhaal 90]. Beiden zaten ruim 900 dagen ondergedoken en hebben de oorlog overleefd. Bijzonder in dit geval is dat de voorstelling wordt gespeeld door de acteurs Jeroen Rienks en Afke Weltevrede. Zij is de dochter van Kees (en Anke) Weltevrede.

Jaarlijks
De acteurs brengen verschillende dagboekfragmenten als monologen en worden daarbij ondersteund door een muzikant (Willem ’t Hart) en filmbeelden (Bram Vreugdenhil).
        De voorstelling, die ruim een uur duurt, is onderdeel van de programmering van Theater Na de Dam, een jaarlijkse theatermanifestatie dit plaatsvindt op de avond van de Nationale Dodenherdenking, op 4 mei op de Dam. In vele theaters in het land worden dan gelijktijdig voorstellingen opgevoerd, die inhoudelijk betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.
        Kunstmin prijst het theaterstuk aan als “een diepgaande verkenning van Dordrechts verleden”, die “het leven onthult van [de] joodse onderduikers Jules en Corine, in een brug naar het heden”. Toegangskaartjes kosten 14 euro per persoon.