NIEUWS

Voorlaatste Stolpersteine op
1 december in de binnenstad

Donderdag 1 december worden in de binnenstad van Dordrecht opnieuw Stolpersteine gelegd. Ditmaal zijn het er twaalf. Het is de voorlaatste serie struikelsteentjes die in de stad wordt aangebracht. In het voorjaar van 2023 volgen er nog twaalf, de allerlaatste. Dan heeft de werkgroep Stolpersteine Dordrecht alle vermoorde joodse Dordtenaren herdacht, in totaal meer dan tweehonderd in tien jaar tijd.
        Het programma begint om 10 uur op het adres Voorstraat 35. Hier worden vijf struikelstenen voor de familie Meijer geplaatst. Om half elf volgen drie steentjes voor de familie Monasch, verderop op de Voorstraat, bij nummer 149. De werkgroepleden en eventuele belangstellenden verplaatsen zich vervolgens naar het eind van de Singel, nabij de Noordendijk. Op nummer 25 van de Singel gaan de twee vaste medewerkers van de dienst Openbare Werken steentjes metselen in de stoep voor Juda Joseph Vleeschhouwer en zijn vrouw Sophia de Jong. Ten slotte komen er nog twee enkele steentjes in de Lange Breestraat (op nummer 2) voor Hartog Kloot, en op de Vest (bij nummer 172) voor Bernard van Dam. Dit gebeurt om half twaalf en om 12 uur. Wie precies alle slachtoffers waren die op deze dag met steentjes worden herdacht en wanneer zij waar zijn omgebracht, is in onderstaand schema te lezen. Daar staan ook de nummers van de verhalen over hen, die elders op deze website staan.

tijdstip waar wie geboren vermoord   verhaal
10.00 u Voorstraat 35 SALOMO HERMAN MEIJER
BETJE MEIJER-BRAADBAART
IZAAK PHILIP MEIJER
KAREL MEIJER
ESTHER SERA MEIJER
1883
1882
1915
1917
1923
12.02.1943
05.03.1943 
30.09.1942
13.02.1943
19.11.1942
Auschwitz


98
10.30 u Voorstraat 149 GABRIEL MONASCH
BETSIJ MONASCH
CATHARINA MONASCH
1891 1888
1890
20.03.1943
23.07.1943
23.07.1943
Sobibor
Sobibor
Sobibor
168
11.00 u Singel 25 JUDA JOSEPH VLEESCHHOUWER
SOPHIA VLEESCHHOUWER-DE JONG
1903
1903
09.07.1943
09.07.1943
Sobibor Sobibor
78
11.30 u Lange Breestraat 2 HARTOG KLOOT  1906
18.02.1945 Gross-Rosen
210
12.00 u Vest 172 BERNARD VAN DAM 1883 19.11.1942
Auschwitz
164

Verhalen
Aan bijna alle slachtoffers die hierboven worden genoemd, zijn op de website van de Dordtse werkgroep verhalen gewijd. Hieronder staan de nummers van die artikelen.

Voorstraat 35 - SALOMO HERMAN MEIJER, BETJE MEIJER-BRAADBAART, IZAAK PHILIP MEIJER, KAREL MEIJER, ESTHER SERA MEIJER:
Verhaal 98 Dordtse familie Braadbaart in de oorlog het zwaarst getroffen

Voorstraat 149 - GABRIEL MONASCH, BETSIJ MONASCH, CATHARINA MONASCH:
Verhaal 168 Duitsers haalden een streep door de Monaschen van Dordrecht

Singel 25 - JUDA JOSEPH VLEESCHHOUWER, SOPHIA VLEESCHHOUWER-DE JONG:
Verhaal 78 De gemeente ontsloeg Juda Vleeschhouwer en duwde hem daarmee de anonimiteit in

Bagijnhof 27 - HARTOG KLOOT: 
Verhaal 210 Emanuël en Hartog: schoonvader en schoonzoon delen een wreed lot  

Vest 172 - BERNARD VAN DAM:
Verhaal 164 Het Dordtse geslacht Van Dam is door de nazi’s finaal afgebroken

Klik hier voor het voorlaatste fotoverslag van 1 december 2022